...dziękujemy Ci i prosimy Cię, abyś nas pobłogosławił, twoje córki żyjące i zmarłe, i abyś pobudził nas do zaniesienia tego drogocennego daru aż po krańce ziemi.

MODLITWA OBCHODÓW STULECIA

Panie Jezu Chryste, Królu wszechświata,
centrum świata i historii,
który w Twojej mądrości darowałeś światu
nowe powołanie konsekracji świeckich
i natchnąłeś swoje sługi,
Armidę Barelli i Agostino Gemelli,
aby bez wytchnienia pracowali
nad realizacją tego daru,
w tym roku setnej rocznicy
pierwszych ślubów w San Damiano,
dziękujemy Ci i prosimy Cię,
abyś nas pobłogosławił,
twoje córki żyjące i zmarłe,
i abyś pobudził nas do zaniesienia
tego drogocennego daru aż po krańce ziemi.